Bosatelier 't Wasven 

Bosatelier 't Wasven in Halsteren is een dagbesteding die zich richt op mensen:

  • met een lichte vorm van dementie
  • met NAH (niet aangeboren hersenletsel)
  • met lichte psychische of psychiatrische problemen
  • met een andere aandoening waardoor zij belemmerd worden om deel te nemen aan de maatschappij, in een sociaal isolement zijn geraakt of een zinvolle dagbesteding zoeken ter ontlasting van hun mantelzorger

Bosatelier 't Wasven is rollator toegankelijk . Wij beschikken zelf over rollators, rolstoelen en overige aanpassingen zoals verhoogd toilet.

Locatie

Onze dagbesteding is gehuisvest op een prachtige locatie, in een pand dat is gebouwd  in 1927. Het pand, een voormalige brandweerkazerne was tot 2016 in gebruik door de vrijwillige brandweer. In 2021 hebben wij dit pand aangekocht en heeft er een grondige verbouwing en uitbreiding plaatsgevonden.  Het pand en omgeving stralen sfeer en warmte uit. Het is echt een plek waar iedereen zich thuis mag voelen.

De dagbesteding is centraal gelegen tussen Halsteren en Bergen op Zoom op Landgoed Buitenlust. Buitenlust en omgeving vormen een natuurgebied. Het is maar liefst 133 ha groot en is sinds 1987 eigendom van Stichting Brabants Landschap. De locatie kenmerkt zich door een schitterende, bosrijke omgeving. Overal bevinden zich geasfalteerde wandel- en fietspaden.   

In het westelijk deel van de Brabantse Wal lag vroeger de West-Brabantse Waterlinie. Dit was een verdedigingslinie uit 1628, die Bergen op Zoom moest beschermen tegen een aanval van de Spanjaarden. Resten van Fort Pinssen, Fort Moermont en Fort De Roovere zijn nog steeds zichtbaar. Hoewel ze door verwaarlozing bijna waren verdwenen, zijn recentelijk het terrein en de forten weer gerestaureerd. Rondom de forten zien we een kleinschalige afwisseling van bos-en cultuurland, wat zorgt voor een grote verscheidenheid aan planten en dieren. In de oude grove dennen huist een kolonie blauwe reigers (circa 100 paar) en in de poelen zitten alpenwatersalamanders en vinpootsalamanders.