Bosatelier 't Wasven 

Doelstellingen

Bevorderen en in stand houden van de zelfredzaamheid zijn onze belangrijkste doelstellingen. Wij streven naar:

  • Sociaal actief blijven
  • Rust, ruimte en structuur aanbieden
  • Cliënten in beweging houden (wandelen)
  • Stimuleren en activeren in het denken en doen (spelletjes en creatief bezig zijn)
  • Het vergroten van de eigenwaarde van de cliënten
  • Cliënten bewust laten zijn van de seizoenen in de natuur
  • Ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg)
  • Werken met planten en dieren in het kader van relaties aangaan.

Wij zijn HKZ (voor kleine organisaties) gecertificeerdTevens zijn wij in het bezit van Haccp en BHV.

Via een extern bureau wordt erop toegezien dat wij op de juiste wijze binnen ons bedrijf werken met en aan deze kwaliteitseisen. Jaarlijks vindt er een audit plaats. 

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met diverse disciplines zoals huisartsen, geriatrische verpleegkundigen, trajectbegeleiding voor dementie, fysiotherapeut en thuiszorg. Op die manier blijft de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Wij onderhouden nauw contact met casemanagers en mantelzorgers.