Doelstellingen

Bevorderen en in stand houden van de zelfredzaamheid zijn onze belangrijkste doelstellingen. Wij streven naar:

  • Sociaal actief blijven
  • Rust, ruimte en structuur aanbieden
  • Cliënten in beweging houden (wandelen)
  • Stimuleren en activeren in het denken en doen (spelletjes en creatief bezig zijn)
  • Het vergroten van de eigenwaarde van de cliënten
  • Cliënten bewust laten zijn van de seizoenen in de natuur
  • Ontlasten van de mantelzorger (respijtzorg)
  • Werken met planten en dieren in het kader van relaties aangaan.

Wij zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en werken met het kwaliteitssysteem "Kwaliteit laat je Zien" dat ontwikkeld is door de Federatie. Tevens zijn wij in het bezit van Haccp en BHV en Zoonosen keurmerk.

Via een extern bureau wordt erop toegezien dat wij op de juiste wijze binnen ons bedrijf werken met en aan deze kwaliteitseisen. In mei 2017 en januari 2019 hebben wij het Kwaliteitskeurmerk "Kwaliteit laat je Zien' ontvangen.

Daarnaast is er een nauwe samenwerking met diverse disciplines zoals huisartsen, geriatrische verpleegkundigen, trajectbegeleiding voor dementie, fysiotherapeut en thuiszorg. Op die manier blijft de continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Wij onderhouden nauw contact met casemanagers en mantelzorgers.